Notariusz jest także płatnikiem podatków należnych Skarbowi Państwa : podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu niektóre opłaty sądowe w określonych przypadkach.

Comments

What is Pligg?
abs muscles "What is Pligg?" skin disorders security safety what is pligg cheap safe places

Copyright © 2015 33anothershitnet-submit