W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spełni przepisów i np. nie zgłosi pożyczki w formie deklaracji PCC-3 lub nie ujawni pochodzenia pieniędzy (brak druku wpłaty), Urząd Skarbowy może nałożyć bardzo wysoką karę w postaci aż 20% podatku od całej kwoty pożyczki.

Comments

What is Pligg?
abs muscles "What is Pligg?" skin disorders security safety what is pligg cheap safe places

Copyright © 2015 33anothershitnet-submit